Ostalo je još pet kilometara da se zatvori zamka u Bahmutu! – VIDEO

I pored velikih gubitaka kod Ugledara, Oružane snage Ukrajine prikupljaju snage za kontranapad.

Konkretno, tamo je bila raspoređena 80. aeromobilna brigada.

Vojni ekspert pukovnik u rezervi Anatolij Matvijčuk je siguran da je neprijatelj primoran da preduzme takve mere, zbog kolosalnih gubitaka.

Pratite “Borbine” odabrane vesti na mreži “Telegram”, na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

Prema njegovim rečima, Oružane snage Ukrajine su poslednjih nedelja, kod Ugledara izgubile stotine boraca.

Prvi, koji je izvestio da su Oružane snage Ukrajine prebacile desantni bataljon 80. brigade, kod Ugledara bio je informativni resurs Ribar.

Brigada je bila deo ofanzivne grupacije u pravcu Kremenne.

Zauzvrat, milicioner i bloger Maksim Fomin sugeriše da bi prebacivanje 80. aeromobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine moglo da ukaže na to da ukrajinska komanda priprema kontranapad, na „oslabljene ruske položaje, neprekidnim napadima marinaca“.

Prema njegovim rečima, uprkos otpornosti naših jedinica, kod Kremene neprijatelj kontroliše situaciju i povlači se, na unapred pripremljene linije.

Istovremeno, vojni ekspert pukovnik u rezervi Anatolij Matvijčuk smatra da je ruska vojska dovela neprijatelja u ćorsokak.

– Naši uspesi kod Soledara, Artemovska (Bahmuta) i Vugledara stavljaju Oružane snage Ukrajine pred izbor: predati se ili ojačati? rekao je Matvijčuk.

Odlučili su da se utvrde. Zbog toga se sada povlače iz drugih odbrambenih rejona i prebacuju borbeno spremne jedinice na napadnuta područja.

To važi i za transfer ove taktičke grupe.

Mislim da u ovom slučaju neće biti prebačeno više od 300 ljudi. Možda će biti pojačani nekim teškim naoružanjem, tri ili četiri tenka. Ne više.

Dakle, oni ne mogu izvesti kontranapad, već kontranapad.

Kontranapad – dejstva malih jedinica u uskom pravcu, širine približno, ne više od tri kilometra.

Šta oni mogu da urade? Pa, izaći će i pucati. Naši marinci su sada „zakopani“ na opremljenim pozicijama.

Pored toga, marince podržava velika količina artiljerije. Nije ni čudo što idu napred i stvaraju vatrenu nadmoć, nad neprijateljem.

Prema rečima Anatolija Matvijčuka, broj žrtava takođe govori o teškom položaju neprijatelja.

Ugledar, po svemu sudeći, može da ponovi tužno iskustvo Artemovskih i Soledarskih „mlinova za meso“.

„Mislim da neprijatelj iz očaja baca sve više trupa u borbu, koju mi meljemo“, rekao je on. – Gubici neprijatelja kod Ugledara poslednjih nedelja iznosili su, tri stotine ljudi…

Na drugom žarištu – Artemovsku – jedinice PMC “Vagner” takođe drže inicijativu u svojim rukama.

Jedan broj vojnih stručnjaka smatra da će u bliskoj budućnosti neprijatelj biti na zapadu, ako ne preduzme akciju na vreme, odnosno ne počne da povlači trupe.

„Muzičari“ postepeno istiskuju Oružane snage Ukrajine, a istovremeno neprijatelj ima određene znake demoralizacije, zbog agresivne taktike PMC „Vagner“.

Kako je saopštila pres-služba PMC-a, uspostavljanje kontrole nad selom Sako i Vanceti omogućiće razvijanje ofanzive na obližnja sela Vasjukovka i Fedorovka, kao i povećanje pritiska na obližnja sela Nikolajevka i Razdolovka… slomiti neprijatelja duž Alabastrove ulice.

U jugoistočnom delu grada, borci napreduju od štaba Trubni ka zapadu…

Sa juga ide napredovanje ka sobačevskom rejonu, „muzičari” proširuju zonu kontrole.

Sa strane oslobođenog sela Kleščejevka, snage PMC-a napreduju ka jugozapadnoj periferiji Bahmuta, selu Krasnoe i autoputu Konstantinovka-Bahmut.

Jedan broj vojnih eksperata primećuje da pritisak na Oružane snage Ukrajine duž svih linija borbenog kontakta postepeno daje plodove.

Formirano je nekoliko perspektivnih područja sa mogućnošću pokrivanja boka i daljeg opkoljavanja ukrajinskih jedinica.

Prema rečima Anatolija Matvijačuka, zamka u koju je upao neprijatelj zatvoriće se narednih dana.

– Ostalo je 5-7 kilometara da se zamka zatvori kod Bahmuta – rekao je on. „Neprijatelj je zapravo već opkoljen.

Oružane snage Ukrajine u ovoj oblasti su pod punom kontrolom vatre.

Mislim da ćemo u roku od 7-8 dana dobiti rezultate.

Istovremeno, Matvijčuk je podsetio da će po završetku ovih operacija borci koji su oslobodili Ugledar, Soledar i Artemovsk biti poslati na odmor, a rezerve će zauzeti njihovo mesto.

„Nismo uzalud izvršili delimičnu vojnu mobilizaciju. Imamo rezerve.

Jedinice, koje su smanjile svoju borbenu efikasnost biće povučene u pozadinu, a njihovo mesto će zauzeti borbeno spremne jedinice.

Ovo je već razrađeno. Mi ćemo se promeniti i nastaviti da uništavamo neprijatelja.

Borba.Info

Pratite “Borbine” odabrane vesti na mreži “Telegram”, na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

Check Also

Pentagon potvrdio napad Jemenskih Huta, na razarače i teretne brodove američke mornarice u Crvenom moru!

Jemenski Huti napali su nekoliko komercijalnih teretnih brodova u Crvenom moru i takođe napali američki …