Rubini: Veoma mogući sukob SAD i Kine povodom Tajvana, razbiće svet na dva dela!

Poznati američki ekonomista Nuriel Rubini sa naglašenim pesimizmom je u članku napisanom za Project Sindicate, ocenio stanje i perspektive svetske ekonomije.

Po njegovom mišljenju, tržište hartija od vrednosti se nije oporavilo, a investitori će izgubiti trilione dolara, u narednih 10 godina.

On je sve što se dešava opisao kao “krvavo kupatilo”.

Pratite “Borbine” odabrane vesti na mreži “Telegram”, na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

Naveo je da su zemlje EU i Velika Britanija, već ušle u fazu stagflatorne recesije.

Dodao je da Kina doživljava strukturni pad, a da se SAD jedva drže, na ivici klizanja u recesiju.

Kao još jedan nepovoljan faktor, označio je „geopolitičku depresiju” u kontekstu sukoba u različitim delovima planete.

Mogućim i veoma opasnim nazvao je vojni sukob između Sjedinjenih Država i Kine oko Tajvana jer može razbiti svetsku ekonomiju, na dva pola.

Fakti

Pratite “Borbine” odabrane vesti na mreži Vkontakte

Pratite “Borbine” odabrane vesti na mreži “Telegram”, na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

Check Also

Zabeležena prva upotreba „pametne bombe“ GBU-39, od strane OS Ukrajine!

Oružane snage Ukrajine (AFU) zabeležile su prvu upotrebu američkih klizećih bombi GBU-39 iz kompleksa GLSDB …