Tag Archives: otvoreno društvo

Džordž Soroš je objavio rat! – Evo kako će naneti pustoš…

Neprofitna organizacija Open Societi Justice, je organizacija, koju finansira Džordž Soroš i nekoliko drugih, poput Amnesti International -a, podneli su žalbu Državnom savetu Francuske na postupke policije i žandarmerije. Kao što je naznačeno u izveštaju na 220 stranica, mere za održavanje reda – posebno provere identiteta – nastaju, kako ističu …

Read More »