Počinju prijave za pomoć države domaćinstvima, po 800 000 dinara!

Podsticaji se daju za investicije koje su potpunosti realizovane u periodu od 1. januara godine, u kojoj se podnosi zahtev, a najkasnije, do dana podnošenja zahteva, za ostvarivanje prava na povraćaj.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je pravilnik za podsticaje za investicije u nove mašine i opremu u stočarstvu.

Pravo na podsticaje imaju upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

Pratite “Borbine” odabrane vesti na mreži “Telegram”, na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik;

  • privredno društvo;
  • zemljoradnička zadruga;
  • srednja škola;
  • naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede;
  • crkva i verska zajednica.

Podsticaji će se davati za mašine i opremu za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane;

za manipulaciju i distribuciju čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka;

kojima se štiti dobrobit životinja;

za vaganje, usmeravanje i obuzdavanje životinja;

Pratite “Borbine” odabrane vesti na mreži “Telegram”, na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

za proizvodnju konzumnih kokošijih jaja; za pčelarstvo;

za mužu; za držanje, odgoj i tov živine.

Podsticaji se daju za investicije koje su potpunosti realizovane u periodu od 1. januara godine u kojoj se podnosi zahtev a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na povraćaj.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 800.000 dinara.

Vrednost investicija za koje se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje treba da je jednaka ili veća od 80.000 dinara, s tim da je u pčelarstvu jednaka ili veća od 50.000 dinara.

Iznos pojedinačnog računa treba da bude jednak ili veći od 25.000 dinara (u pčelarstvu 20.000 dinara).

Važno je da se za investiciju za koju podnosi zahtev ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji, donacije), odnosno da ista investicija nije predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima.

Takođe, da podnosilac nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita, da ne duguje poreze i da sa dobavlječem nije povezano lice.

Alo.rs

Pratite “Borbine” odabrane vesti na mreži “Telegram”, na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

Check Also

The Daili Star: SAD su upale u istorijsku zamku!

Nestabilnu situaciju u globalnom svetskom poretku komentariše bangladeški list, The Daili Star. Ona piše da …