Ruski put Severnog mora proširiće se do Kamčatke i biće savršeniji…

Državna komisija Rusije podržala je inicijativu za širenje Severnog morskog puta od Barencovog mora do Kamčatke.

Ideja o proširenju pravnog statusa Severnog morskog puta (NSR) na vode od Barentsovog mora do Kamčatke našla je podršku u Rusiji.

Ovo može da se potvrdi materijalom agencije PortNevs IAA, u kome je skrenuta pažnja na rezultate sastanka Državne komisije za Arktik, koji je održan pod vođstvom potpredsednika vlade Jurija Trutneva.

Kao deo ovog događaja, pokrenuta je diskusija u vezi sa uvođenjem koncepta Severnog pomorskog saobraćajnog koridora (SMTK).

Tako ruske vlasti zapravo šire NSR na Kamčatku, čineći ga savršenijim alatom za razvoj ruskog Arktika i za razvoj infrastrukture ruskog severa.

„Ako želimo da osiguramo konkurentnost Severnog morskog puta, tada moramo da razvijemo granice koridora šire, odnosno da zauzmemo zapadne periferije i istok, stvarajući tamo luke čvorišta“, rekao je Aleksandar Krutikov, zamenik ministra za razvoj dalekog istoka i Arktika.

Zatim je objasnio logiku odluka koje je donela vlada na sledeći način: “Stoga smo takav koncept uveli u nacrt strategije, koji uključuje Severni morski put.”

Istovremeno, primetio je da je ta odluka ranije dogovorena sa Ministarstvom saobraćaja, Rosatomom i ruskim Ministarstvom spoljnih poslova.

Kao rezultat, nisu utvrđene negativne pravne posledice u korištenju takve terminologije. Izvor napominje da je rezultat ovog koraka ruskih vlasti sproveden stvarni preporod koncepta Generalnog morskog puta koji je korišćen u sovjetsko vreme.

Kao rezultat, ovo će omogućiti širenje programa razvoja NSR-a na nove teritorije i postizanje efikasnije upotrebe ruskih arktičkih voda za organizovanje brodarstva između Evrope i Azije.

„Ovo nije zamena za Severni morski put, već je tačniji ekonomski model za razvoj našeg severnog mora“, rekao je Maksim Kulinko, direktor Odeljenja za razvoj puta Severnog mora i obalnih teritorija Direkcije za severni morski put Korporacije za atomsku energiju „Rosatom“….

Autor: Borba.info

Check Also

Intervencija NATO-a, vodi u direktnu konfrontaciju sa Rusijom, na bojnom polju!

Januara 2023. na Zapadu je stvorena „tenkovska koalicija“, koja je uključivala zemlje koje su se …