Tag Archives: osnovao

Putin formirao komisiju protiv fašističkog zatupljivanja sveta!

Osnovni zadaci komisije biće koordinacija delatnosti državnih organa, naučno-obrazovne i kulturne zajednice u formiranju jedinstvenog pristupa istorijskom prosvećivanju i sprečavanju falsifikovanja istorijskih činjenica. Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o formiranju međuresorne komisije za istorijsko prosvećivanje, objavljeno je na portalu pravnih informacija. „U cilju osiguravanja planskog i proaktivnog pristupa pitanju odbrane nacionalnih …

Read More »