PETRONIJEVIĆ: Odupreti se donošenju zakona protivnih pravnom poretku Srbije, porodičnim odnosima i veri

Advokat Goran Petronijević, član Pravnog saveta IN4S-a, osvrnuo se na tri zakona koji su u Srbiji u pripremi – o rodnoj ravnopravnosti, zabrani rodne diskriminacije i istopolnim zajednicama (tj. – brakovima).

Petronijević ocenjuje da ove „đavolske zamisli“ nisu usmerene na, kako kažu, harmonizaciju sa evropskim pravom, već na stvaranje uslova za društvene sukobe u socijalnom okruženju.

„Sva tri zakona duboko su u suprotnosti sa Ustavom i zakonima Srbije i sa osnovnim postulatima uređenja života tradicionalne porodice na ovim prostorima. I ne samo pravoslavnih, već i ostalih verskih zajednica na ovim prostorima. To je samo još jedan dokaz da su oni sastavni deo projekta globalističko-neoliberalnog koncepta rušenja države, nacije, vere i porodice.“.

Uništenjem ova četiri „neprijatelja“ globalizam će, naglašava Petronijević, od naše dece, koja neće imati zaštitu ni jednog od ova četiri faktora, lako napraviti globalnog ratnika ili globalnog radnika, koji će globalizmu služiti na svakoj tački globalističke orvelovštine.

„Jasno je da je srpska vlast pod ogromnim pritiskom da ova tri zakona nasilno i protiv većinske volje ogromne većine građana uglavi u naše zakonodavstvo. Na taj način se obespravljuje većina, u ime navodno „zaštite prava“ manjina. Eto situacije pogodne za socijalne sukobe. Nema mehanizma zaštite prava manjina, ukoliko ih ne štiti svesna većina. Većina, koja je u svom državnopravnom prostoru ostvarila svoja prava i zadovoljila svoje težnje.“

On kaže da samo takva većina postaje svesna potrebe da punim kapacitetom zaštiti prava manjina, te da je takva zaštita stvarna, realna i garantujuća.

„U suprotnom, većina koja vapi za ostvarivanjem svojih prava, uteruje se u trpljenja „prava“ manjina, kojima se ruše i onako neostverana prava većine. I eto tenzija i uslova za sukobe. Toliko o tome. U koliko naša vlast nema snage da globalističkom Zapadu objasni da ta zakonska rešenja ruše pravni poredak naše države, da su protiv porodičnih odnosa i verskih ubeđenja, predlažem im da ako „moraju“ da usvoje ove zakone, njihovo stupanje na snagu odlože (voacato leggis), za dan prijema Srbije u EU. A, ako nas ne prime u EU, šta traže evropski zakoni u neevropskoj Srbiji!?“, zaključio je Petronijević.

(in4s)

Check Also

Počinje pregrupisavanje armija u Evropi! Prave se novi savezi!

Zašto Velika Britanija sklapa odvojene vojne sporazume sa drugim državama ako su sve te zemlje …