Siromaštvo preti, svakom petom Srbinu!

Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti pokazuje procenat lica, koja su u riziku od siromaštva ili su izrazito materijalno uskraćena ili žive u domaćinstvima veoma niskog intenziteta rada.

U Srbiji je u 2020. godini stopa rizika od siromaštva iznosila 21,7 odsto i u odnosu na prethodnu godinu niža je za 1,5 procentnih poena, saopštio je Republički zavid za statistiku.

Kako je objašnjeno, stopa rizika od siromaštva ne pokazuje koliko ljudi je stvarno siromašno već predstavlja procenat onih čiji je raspoloživi prihod niži od praga rizika od siromaštva, koji je u 2020. iznosio 22.000 dinara prosečno mesečno za jednočlano domaćinstvo.

Prag rizika od siromaštva za domaćinstvo s dvoje odraslih i jednim detetom starosti do 14 godina iznosio je 39.600 dinara, dok je za četvoročlano domaćinstvo s dvoje odraslih i dvoje dece starosti do 14 godina iznosio 46.200 dinara.

Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti pokazuje procenat lica, koja su u riziku od siromaštva ili su izrazito materijalno uskraćena ili žive u domaćinstvima veoma niskog intenziteta rada.

Pratite “Borbine” odabrane vesti na mreži “Telegram”, na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

Posmatrano prema starosti, lica mlađa od 18 godina bila su najviše izložena riziku od siromaštva – 24,2 odsto, kao i lica starosti od 18 do 24 godina – 23,6 odsto.

Najnižu stopu rizika od siromaštva imala su lica starosti od 25 do 54 godine – 19,6 odsto.

Prema tipu domaćinstva, najvišu stopu rizika od siromaštva imala su lica u domaćinstvima, koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece – 37,2 odsto, zatim jednočlana domaćinstva gde je lice mlađe od 65 godina – 37,1 odsto.

Domaćinstva, koja čine tri ili više odraslih osoba, imaju najnižu stopu rizika od siromaštva – 15,1 odsto.

U zavisnosti od statusa i aktivnosti, za lica stara 18 i više godina, najizloženija riziku od siromaštva bili su nezaposleni – 46,7 odsto, dok je najniža stopa rizika od siromaštva za lica zaposlena kod poslodavca – 6,2 odsto.

Za samozaposlena lica ova stopa iznosila je 18,8 odsto, a za penzionere 19,4 odsto.

Beta

Pratite “Borbine” odabrane vesti na mreži “Telegram”, na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

Check Also

Tramp: Nisam hteo da je dam zbog Kine, a sad će je uzeti Kinezi…

Kineski ambasador u Kabulu Vang Ju demantovao je informacije o dolasku kineskog vojnog osoblja u …