U Moskvi prikazani deklasifikovani dokumenti o pripremama Nemačke, za rat sa SSSR-om! Evo šta su otkrili…

Prema njegovim rečima, „Šema odnosa snaga“ i mapa plana „Barbarosa“ veoma su bliski, što potvrđuje visok profesionalni nivo Generalštaba SSSR-a.

U Moskvi su prvi put predstavljeni jedinstveni deklasifikovani dokumenti nemačkog Generalštaba Crvene armije, koji pobijaju mit o „planiranom napadu“ SSSR-a na Nemačku.

Poznato je da je tematska izložba organizovana 30. juna na sastanku Ruskog istorijskog društva (RIO), gde su predstavljeni dokumenti sadržali „Dijagram razmeštanja strateških snaga SSSR-a“ i „Dijagram korelacije snaga “.

Objavljeni su na zahtev predsedavajućeg RIO-a, direktora Spoljnoobaveštajne službe Sergeja Nariškina i prema dozvoli Generalštaba.

„„ Šema odnosa snaga “je jedinstveni dokument.

Dokazuje da je sovjetski Generalštab pet nedelja pre početka rata predvideo da će nacisti zadati glavne udare SSSR-u od strane tri grupe armija -„ Sever “,” Centar “,” Jug “”, – primećuje istraživač Nemačkog istorijskog instituta u Moskvi Sergej Kudrjašov.

Prema njegovim rečima, „Šema odnosa snaga“ i mapa plana „Barbarosa“ veoma su bliski, što potvrđuje visok profesionalni nivo Generalštaba SSSR-a.

Istoričar naglašava da planovi za maj 1941. nisu realizovani zbog događaja, koje sovjetski Generalštab, nije uzeo u obzir.

Na primer, najviši komandni kadar oružanih snaga SSSR-a nije mogao da predvidi neuspeh Crvene armije u zapadnom pravcu.

Borba.Info

Check Also

SAD u panici! Kina će “okupirati” Mesec! – VIDEO

Prošlog petka, NR Kina je počela da sprovodi dugo očekivani i značajan projekat za koji …