Skupština Srbije usvojila zakon kojim je omogućena obavezna vakcinacija

Skupština Srbije usvojila je danas izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Zakon će stupiti na snagu kada bude objavljen u Službenom glasniku, a po odluci poslanika zakon može stupiti u kraćem roku od 8 dana od objavljivanja ukoliko to bude potrebno.

Podsetimo, ranije u toku dana Ivica Dačić rekao je danas da na izmene i dopune zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti nije stigao nijedan amandman.

Novi zakon predviđa uvođenje ličnih mera zaštite i pojačanu odgovornost građana u borbi protiv koronavirusa.

Kazne za nenošenje maski u zatvorenom prostoru će pisati i komunalni milicajci i to na licu mesta. Novčana kazna za ovaj prekršaj biće 5.000 dinara.

Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se pravno lice ako ne preduzme radnje i aktivnosti radi primene mera lične zaštite od infekcije, kao i ako ne odredi lice odgovorno za neposrednu primenu tih mera, a sa 150.000 dinara kazniće se za taj prekršaj preduzetnik, a odgovorno lice novčanom kaznom od 50.000 dinara.

U Predlog izmena i dopuna uvršten je i koronavirus, a uvedena je i kategorija kontakta kao lica koja su dužna da se pridržavaju mera i uputstava koje utvrdi lekar.

Zakon dopušta obaveznu vakcinaciju

Izmenama Zakona predviđeno je, pored ostalog, da se zbog epidemije može odrediti preporučena ili obavezna vanredna vakcinacija protiv zarazne bolesti i to za sve ili za određene kategorije stanovništva.

Izmene ovog Zakona bile su iznuđene problemima u sankcionisanju onih koji krše protivepidemijske mere u vreme epidemije virusa korona.

Vanredna vakcinacija, koja može biti preporučena ili obavezna, naređuje se aktom ministra zdravlja, u skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije, na predlog Instituta za javno zdravlje Srbije i uz saglasnost Republičke stručne komisije za zarazne bolesti.

Uvedene su i nepovoljna epidemiološka situacija, kućna izolacija, samoizolacija, karantin, prevoz, izolacija, zdravstveni nadzor, u kućnim uslovima i lična zaštita.

Izmenama zakona regulisano je i da potvrda od epidemiologa bude dovoljan dokaz poslodavcu da radnik ne radi u utvrđenom vremenskom periodu, a da mu pripada plata.

Izmenama zakona daje se ovlašćenje ministru da propiše obaveznu ili preporučenu imunizaciju za određene osobe, a radi sprečavanja unošenja virusa u zemlju, ministar može narediti mere za zaštitu i laboratorijsko ispitivanje pri ulasku u zemlju.

Vlada Srbije će moći da ograniči ulazak u Srbiju osobama koje dolaze iz država sa nepovoljnom epidemiološkom situacijom, odlučiti o otvaranju objekata za karantin, o lečenju u inostranstvu ukoliko su kapaciteti u zemlji popunjeni, obrazovati Krizni štab.

Nadzor nad primenom mera, pored Sanitarne inspekcije, vrši lokalna samouprava preko Komunalne milicije.

I Komunalna milicija kontroliše primenu mera

Nadzor nad primenom mera, pored Sanitarne inspekcije, vrši lokalna samouprava preko Komunalne milicije.

Sanitarni inspektor, pored ovlašćenja koja je imao do sada, može izraditi i prekršajni nalog, dok Komunalna milicija može da naloži da se isprazni prostor u kojem je došlo do kršenja zaštitnih mera, kao i da zatvore objekat najduže do 72 sata.

Prema rečima ministra, izmenama zakona se uobličava pravni okvir za mere i procedure, u kojem će se u narednom periodu bolje držati pod kontrolom epidemija i sprečiti veće negativne posledice.

(B92)

Check Also

RAND Corporation: Rusima širom otvoren put za ofanzivu!

Pukovnik Daglas Mekgregor: „Sve bi se sve moglo završiti mnogo brže, nego što sam mislio, …