Tag Archives: alber kami

Handkeova dela u perspektivi modernog evropskog romana

Čovek neprestano pluta unutrašnjom stranom spoljašnjeg sveta: njegov utisak i opažaj nalaze se u reaktivnoj vezi sa svetom, izokrenutoj a ne realnoj. Kao da je meki stav nihilizma, u različitim oblicima prisutan kod Rilkea i kod Crnjanskog, doživeo novo preobličenje kod Handkea U sadržajima pripovedne svesti, kakvi su premrežili svetsku …

Read More »