Sutra je posledni dan za plaćanje poreza! – Kazna za zaboravne!

“Poslednji dan za uplatu treće kvartalne rate poreza na imovinu je 16. avgust 2021. godine.”

Porez na imovinu fizičkih lica plaća se kvartalno – u februaru, maju, avgustu i novembru.

Obično 15. u tom mesecu.

Ovog puta to pada u nedelju, pa obveznici imaju dan više.

“Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu fizička lica plaćaju tromesečno, u iznosu utvrđenom rešenjem, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja”, pojašnjavaju za Novosti u Sekretarijatu za javne prihode Beograda.

“Poslednji dan za uplatu treće kvartalne rate poreza na imovinu je 16. avgust 2021. godine.

Naime, Zakon o opštem upravnom postupku propisuje da ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni dan.”

Vlasnici nepokretnosti, ukoliko žele, porez mogu da plate i u manje rata, pa i odjednom, do dospelosti poreske obaveze za svako tromesečje.

“Ukoliko poreski obveznici ne ispoštuju zakonom propisane rokove za uplatu svih javnih prihoda pa i poreza na imovinu, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena”, objašnjavaju poreznici.

“S obzirom na to da je referentna kamatna stopa Narodne banke Srbije trenutno utvrđena u visini od jedan odsto, to je visina kamatne stope koja se primenjuje kod obračunavanja kamate na neblagovremeno plaćene i neplaćene javne prihode 11 odsto na godišnjem nivou.”

Poreska osnovica je vrednost nepokretnosti, a nju određuje lokalna samouprava na osnovu podataka o prosečnim cenama u prometu nekretnina.

Vrednost nepokretnosti, osim zemljišta, može se umanjiti za amortizaciju po stopi do jedan odsto godišnje, a najviše do 40 odsto.

Zakon opštinama i gradovima daje mogućnost da oporezuju imovinu stopom od 0,4 do dva odsto.

Zemljište u vlasništvu građana se oporezuje do 0,3 odsto.

Prinudna naplata

Beogradski Sekretarijat za javne prihode utvrđuje porez na imovinu za oko 800.000 obveznika, a naplata se prati na dnevnom, mesečnom i godišnjem nivou.

Za obveznike koji u celosti ili delimično o dospelosti ne plate porez šalje se opomena, kojom se nalaže da dospeli iznos plate odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene, sa obračunatom kamatom.

Ako se dospeli porez ne plati ni po opomeni, stvoreni su uslovi za početak postupka prinudne naplate.

Novosti

Check Also

NATO namerava da i dalje koordiniše pomoć Ukrajini!

Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je u četvrtak, 30. maja, na konferenciji u Pragu, najavio …