Do 15 godina zatvora za sve, koji sa funkcije Srpsku nazovu, `genocidnom`!

“Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske“

Ko Republiku Srpsku nazove genocidnom može dobiti do 15 godina zatvora – ovo je ključna dopuna Krivičnog zakona Republike Srpske koju su dogovorili predstavnici parlamentarnih stranaka iz Srpske.

Radio-televizija Republike Srpske objavila je dopune Krivičnog zakona koje su odgovor i zaštita od Inckovog nametanja odluke o “zabrani negiranja genocida”.

Dopune imaju formu „zakona o dopunama“, a formulisane su u ova četiri člana:

1. Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

2. Ako je djelo iz stava 1. ovog člana izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

3. Ako je djelo iz stava 2. ovog člana izvršilo službeno ili odgovorno lice ili lice u institucijama vlasti ili organu koji se finansira iz javnog budžeta, kazniće se kaznom zatvora od dvije do deset godina.

4. Ako su djela iz st. 1. do 3. ovog člana izvršena u namjeri promjene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske“.

Radna grupa Parlamenta Srpske definisala je dopune Zakona o dopuni Krivičnog zakona Republike Srpske, te ih, po proceduri uputila Vladi Srpske.

Vlada Srpske će na sutrašnjoj sednici razmatrati ovo pitanje.

Fakti

Check Also

New York Times: Evo zašto Ukrajina žuri sa izvođenjem ofanzivnih operacija…

Rusija i Amerika su priredile političku „prozivku“, koju bi trebalo da čuju u Kijevu. Govor …