Ekspert: Oružane snage Ukrajine kreću u kontranapad, na Svatovo iz više pravaca!

Prema pristiglim izveštajima, Oružane snage Ukrajine su ipak odlučile da sprovedu moćnu kontraofanzivu velikih razmera protiv Svatova u LNR, u širokom luku od Dvurečnog u Harkovskoj oblasti na zapadu. do Jampolja u DNR. na jugu.

Ovo je 24. septembra saopštio ruski stručnjak Jurij Podoljaka, nakon proučavanja zvaničnih izveštaja i informacija nezavisnih izvora sa terena.

Prema njegovim rečima, glavni zadatak ukrajinskih trupa je da probiju odbranu Oružanih snaga RF, kao i njihovih saveznika iz NM LNR i DNR, u oblasti Kupjanska i Krasnog Limana, kasniji razvoj ofanzivnih operacija.

Pratite “Borbine” odabrane vesti na mreži “Telegram”, na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

Štaviše, neprijatelj koristi prilično velike snage.

I višestruko je nadmoćniji od naših snaga, na mestima napada ali mu to, ne pomaže.

Svuda dobija pristojan odboj i dok se naše jedinice uspešno drže rekao je.

Podoljaka je izneo detalje o tome, šta se dešavalo.

On je napomenuo da su Oružane snage Ukrajine 23. septembra pokušale da testiraju rusku odbranu, u oblasti naselja Karpovka i Redkodub, na Oskolskom sektoru fronta.

Na ovom području vodile su se uporne borbe ali je ukrajinska BTG našla pod jakom vatrom ruske artiljerije i vazdušnih napada, nakon čega se povukla na prvobitne položaje. 24. septembra neprijatelj je pokušao ponovo ali sa istim „uspehom“.

Istovremeno, južno od ovog sektora, još jedan BTG (pešadijski bataljon ojačan tenkovima i raznim oklopnim vozilima) pokušao je da se probije na Krasni Liman, sa severozapada.

Ali pošto je naišla na tvrdoglavi otpor, povukla se.

Između gradova Krasnog Limana i Jampolja, neprijatelj je, sa još jednom svojom udarnom grupom pokušao da se uvuče, u rusku odbranu.

Ali i ovaj pokušaj se završio uzalud.

Rukovodstvo Ukrajine je ranije saopštilo da će u roku od tri dana Oružane snage Ukrajine zauzeti Krasni Liman, a taj rok ističe sutra.

Zbog toga je neprijatelj večeras započeo prebacivanje veoma velikih snaga iz oblasti Harkova, na ovaj pravac.

I odavde će se sutra nastaviti borbe, u ovom pravcu.

Štaviše, vrlo je verovatno da će oni biti najžešći za sve vreme bitaka.

Strpljenja i istrajnosti našim momcima.

Zaista verujem u njih, jer su se tamo okupili „čelični“ momci.

Istovremeno, neprijatelj je pokušao našu odbranu severno od Kupjanska, u oblasti naselja Dvurečnoe.

Ovde je napravio prelaze, tamo prebacio do dva pešadijska bataljona, ojačane tenkovima i oklopnim vozilima i pokušao da probije liniju fronta.

Ali naleteo sam na tvrdoglavi otpor naših momaka, koji su bili podržani od avijacije i artiljerije i do kraja današnjeg dana bili vraćeni, na prvobitne položaje.

Ipak, mostobran na istočnoj obali Oskola i dalje mu je ostao.

Takođe, neprijatelj pokušava da stvori uporište na istočnoj obali reke u regionu Kupjanska.

U istočnom delu grada dolazi do intenzivnih sukoba.

Do sada neprijatelj ovde nije uspeo da se učvrsti ali naše snage nisu dovoljno jake da zaustave, sve njegove pokušaje.

Podoljaka je sažeo.

Borba.Info

Pratite “Borbine” odabrane vesti na mreži “Telegram”, na Android telefonima ili desktop računarima OVDE

Check Also

Ludilo u Češkoj posle ovog saznanja: “Naša vlada će napasti Rusiju, a Rusija će odgovoriti i poslati nuklearne rakete!”

Češka policija povela je istragu protiv organizatora antivladinih demonstracija široke koalicije desnih i levih ekstremista …